วิธีคำนวนปริมาณนมในแต่ละมื้อสำหรับทารกวัย 0-5 ปี Holiday Segar

ปริมาณนม

คุณพ่อและคุณแม่หลายท่าน โดยเฉพาะคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ อาจสงสัยปริมาณนมในแต่ละมื้อของลูกน้อย ว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ น้อยไป ก็กังวลในเรื่องของพัฒนาการ และการเจริญเติบโต ให้มากไปก็กังวลลูกจะ อึดอัดไม่สบายท้อง ร้องไห้งอแง ยิ่งตอนกลางคืน ทำให้คุณพ่อและคุณแม่อาจไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว

สารบัญ

จากการที่ผู้เขียนเป็นคุณพ่อมือใหม่ทำให้ต้องหาข้อมูลการให้ปริมาณนมที่เหมาะสม ให้กับลูกน้อย ซึ่งข้อมูล ที่มีมากมายบนโลกออนไลน์ บางแหล่งไม่ได้อ้างอิงที่มา ทำให้ผู้เขียนเกิดความไม่มั่นใจ เลยต้องสอบถามโดยตรงไปยังผู้รู้ ที่สามารถหาเอกสารหรือที่มาของการคำนวณในการอ้างอิงได้

ขั้นตอนวิธีการคำนวณหาปริมาณนมมีดังนี้

 1. คำนวณหา ปริมาณพลังงานที่ลูกต้องการต่อวัน ตามน้ำหนักตัว อ้างอิงจาก Holiday – Segar Formulaปริมาณนม
 2. เมื่อได้ปริมาณพลังงานที่ลูกน้อยต้องการต่อวันแล้ว (หน่วยเป็น kcal) ให้หาจำนวนพลังงานของนม ทั้งนมแม่ และนมผสม ซึ่งทั้งสองแบบจะให้ปริมาณพลังงานไม่เท่ากัน โดยนมแม่ให้พลังงานประมาณ 22kcal/Oz นมผสมให้พลังงานประมาณ 20kcal/Ozสูตรคํานวณน้ําหนักทารกแรกเกิด
 3. นำปริมาณพลังงานของนมแม่หรือนมผสม มาหารจำนวนพลังงานที่ต้องการต่อวัน ในข้อ 1 จะได้ปริมาณนมแม่หรือนมผสมที่ต้องการต่อวัน
 4. นำปริมาณนมแม่หรือนมผสมที่ต้องการต่อวันจากข้อ 3 มาหารด้วยจำนวนมื้อต่อวัน โดยปกติ จะอยู่ที่ 6 หรือ 8 มื้อต่อวัน เท่านี้ก็จะได้ปริมาณนมแม่หรือนมผสมที่ต้องป้อนให้ลูกน้อยต่อมื้อแล้ว

ตัวอย่างวิธีการคำนวณ

 1. ลูกน้อยหนัก 4 kg และ 15 kg
 2. ใช้ Holiday – Segar Formula
  ลูกน้อยคนที่หนัก 4kg ต้องการพลังงานต่อวัน = (4×100 kcal) = 400 kcal
  ลูกน้อยคนที่หนัก 15kg ต้องการพลังงานต่อวัน = (10×100 kcal)+(5×50 kcal) = (1,000+250)kcal = 1,250 kcal
 3. ปริมาณพลังงานที่ได้จากนมแม่ 22 kcal/Oz นมผสม 20 kcal/Oz นำมาหารพลังงานที่ต้องการต่อวัน
  ลูกน้อยคนที่หนัก 4kg
  • ต้องได้รับปริมาณนมแม่ต่อวัน = 400 kcal / 22Oz/kcal = 18.18 Oz
  • ต้องได้รับปริมาณนมผสมต่อวัน = 400 kcal / 20Oz/kcal = 20 Oz

ลูกน้อยคนที่หนัก 15kg

  • ต้องได้รับปริมาณนมแม่ต่อวัน = 1,250 kcal / 22Oz/kcal = 56.82 Oz
  • ต้องได้รับปริมาณนมผสมต่อวัน = 1,250 kcal / 20Oz/kcal = 62.5 Oz
 1. หาปริมาณนมต่อมื้อ
ลูกน้อยหนัก นมแม่ ต่อมื้อ (Oz) นมผสม ต่อมื้อ (Oz)
ให้ 6 มื้อต่อวัน ให้ 8 มื้อต่อวัน ให้ 6 มื้อต่อวัน ให้ 8 มื้อต่อวัน
4kg 18.18 / 6 = 3.0 18.18 / 8 = 2.3 20 / 6 = 3.3 20 / 8 = 2.5
15 kg 56.82 / 6 = 9.5 56.82 / 8 = 7.1 62.5 / 6 = 10.4 62.5 / 8 = 7.8

โปรแกรมคำนวณปริมาณนมในแต่ละมื้อสำหรับทารกวัย 0-5 ปี

ดังนั้น

ลูกน้อยคนที่น้ำหนัก 4kg

 • ต้องได้รับนมแม่ 3 Oz ต่อมื้อ จำนวน 6 มื้อ ต่อวัน หรือ 2.3 Oz ต่อมื้อ จำนวน 8 มื้อ ต่อวัน
 • ต้องได้รับนมผสม 3.3 Oz ต่อมื้อ จำนวน 6 มื้อ ต่อวัน หรือ 2.5 Oz ต่อมื้อ จำนวน 8 มื้อ ต่อวัน

ลูกน้อยคนที่น้ำหนัก 15kg

 • ต้องได้รับนมแม่ 9.5 Oz ต่อมื้อ จำนวน 6 มื้อ ต่อวัน หรือ 7.1 Oz ต่อมื้อ จำนวน 8 มื้อ ต่อวัน
 • ต้องได้รับนมผสม 10.4 Oz ต่อมื้อ จำนวน 6 มื้อ ต่อวัน หรือ 7.8 Oz ต่อมื้อ จำนวน 8 มื้อ ต่อวัน

หมายเหตุ:
ในความเป็นจริงแล้วเด็กที่น้ำหนัก 15 kg จะเริ่มทานอาหารอย่างอื่นนอกจากนมอยู่แล้ว ผู้เขียนเพียงแค่ยกตัวอย่างเพื่อแสดงการคำนวณตามหลักของ Holiday – Segar เท่านั้น

สรุป

จากที่มาของสูตร ขั้นตอนการคำนวณ และผลการคำนวณจากตัวอย่าง
สรุปได้ว่า ถ้าราอยากทราบปริมาณนมที่ป้อนในแต่ละมื้อนั้นเราต้องทราบ

 1. น้ำหนักของลูก
 2. ปริมาณพลังงานที่ต้องการต่อวันโดยคำนวณจากน้ำหนัก ด้วยหลักการคำนวณของ Holiday – Segar
 3. ปริมาณพลังงานของนมแม่ และนมผสม (ซึ่งอาจจะแตกต่างกันตามแต่ละยี่ห้อ)
 4. จำนวนมื้อที่เราต้องการป้อน

แล้วนำมาคำนวณตามขั้นตอนด้านบนซึ่งการคำนวณอาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยแต่มั่นใจได้เพราะมีแหล่งอ้างอิงในสูตรของการคำนวณ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุนแม่ทั้งหลายโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆคน

ด้านล่างคือโปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณนมต่อมื้อตามอายุของลูกน้อยที่ผู้เขียนตั้งทำไว้ใช้เอง แต่เท่าที่ได้สัมผัสกับเหล่าบรรดาคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายล้วนเจอปัญหานี้ ซึ่งสามารถคำนวณทั้งนมแม่และนมผง ทั้ง 6 มื้อหรือ 8 มื้อ เพียงแค่กรอกข้อมูลน้ำหนักของลูกน้อยเท่านั้น ผลลัพธ์ ก็จะแสดงผลปริมาณที่ต้องได้รับต่อมื้อออกมา ทั้งหน่วย Oz และ ml หวังว่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้นะครับ