มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี ตามเกณฑ์กรมอนามัย

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกๆคนต้องเคยได้ยินมาแน่นอน ซึ่งมาตรฐานนี้ถูกระบุไว้ใน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยิน คุนหมอและคุณพยาบาลเรียกกันว่า สมุดชมพู นั่นเอง ซึ่งสมุดเล่มนี้จะมีข้อมูลต่างๆ ที่ให้คุณพ่อคุณแม่ติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็น กราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี ทั้งเด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง ตลอดจนอาหารการกิน

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงมีความกังวลอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ในเรื่องพัฒนาการ การเจริญเติบโตของลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านสมอง ทางด้านร่างกายโดยเฉพาะ น้ำหนัก และส่วนสูง ของลูกน้อย โดยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือสมุดชมพู จะมี มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย โดยในสมุดชมพูจะแสดงเป็น กราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี ของเด็กตามแต่ละช่วงอายุเดือน

กราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี

กราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี

 

กราฟมาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี

เชื่อว่าจากกราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี ด้านบน ที่แสดงในสมุดสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หรือสมุดชมพู คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องนำน้ำหนักและส่วนสูงของลูก ไปเทียบบนกราฟ ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ ความไม่สะดวกในการพกพา สมุดชมพูดังกล่าว หรืออาจจะเป็นที่ขนาดของกราฟที่เล็กมาก ทำให้มองตัวเลขในช่องกราฟค่อนข้างลำบาก

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก

 

 

โปรแกรมเช็คมาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี

ด้วยปัญหาดังกล่าวผู้เขียนซึ่งเป็นคุณพ่อคนนึงจึงได้เขียนโปรแกรมเช็ค มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี อย่างง่ายเพียงแค่ กรอก วันเดือนปีเกิด และระบุเพศ ตัวโปรแกรมก็จะวิเคราะห์และแสดงผล ออกมาว่า ลูกน้อยของเราควรมี น้ำหนักและความสูงอยู่ในช่วงเท่าไหร่ โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก กราฟน้ําหนักส่วนสูง 0-5 ปี ในสมุดชมพู

โปรแกรมเช็คช่วงน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี
ตามเกณฑ์กรมอนามัย

สรุป

มาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก ของลูกน้อยเช็ดได้ง่ายๆ ด้วย โปรแกรมเช็คมาตรฐานน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0- 5 ปี อ้างอิงจากสมุดชมพู กรมอามัย เพียงแค่กรอกวันเดือนปี เกิดและระบุเพศ เพื่อลดความยุ่งยากของคุณพ่อและคุณแม่ในการเช็คและติดตามการเจริญเติบโตของลูกน้อย โดยโปรแกรมดังกล่าวจะอยู่ลิงค์ล่างสุดของบทความนี้